Service og vedlikehold | Alt Heis

SERVICE OG VEDLIKEHOLD

I ca 50 år har Knutsen hatt ansvaret for flere tusen heiser i vedlikeholdsavtaler og levert flere tusen nye heiser. Vi har inngående spesialkunnskap rundt vedlikehold av alle mulige heistyper, og vi har stått ansvarlig for de største vedlikeholdsavtalene på vest og Østlandet. Om kunden har en heis, eller hundre, så blir alltid kunden prioritert likt. God personlig oppfølging og kommunikasjon direkte mot den ansvarlige. Vi lagerfører originale reservedeler til alle fabrikater. Dersom reservedelen ikke er lagerført hos noen i Norge er vårt mål at vi skal fremskaffe reservedelen raskere enn noen andre. Knutsen sin lange fartstid i bransjen har sikret oss et stort nettverk i Europa. Med vårt unike websystem administrerer vi alt elektronisk på en meget smart og tidsbesparende måte.

Fordeler med Alt Heis AS

Lokalt på vårt sentrallager lagerfører vi reservedeler til heisanlegg slik at vi raskt kan utføre og sluttføre reparasjonen med heis tilbake til normaldrift.

Service og vedlikehold | Alt Heis

I henhold til plan og bygningsloven er det påbudt med service og vedlikeholdsavtale på alle heisanlegg i Norge. Alle heisanlegg i Norge følges også opp av et uavhengig teknisk kontrollorgan med intervallkontroll hvert annet år. Dette kan sammenlignes med EU-kontrollen på en bil, men med ekstra fokus på å vurdere om sikkerheten på heisen kan forbedres i tråd med endringer i forskriftskravene over tid.

Heisbransjen i Norge er underlagt strenge reguleringer, med krav til betydelig kompetanse både hos utførende heisbedrift og uavhengig teknisk kontrollorgan. Dette grundige regelverket har ført til at heisulykker i Norge er sjeldne, og vi kan trygt si at sikkerhet er en prioritert faktor i vår bransje. I ca 50 år har Knutsen vært i bransjen og hatt ansvaret for vedlikehold av heiser. Vårt unike helelektroniske websystem sparer oss for mye administrativt arbeid rundt oppfølging av vår vedlikeholdsportefølje og dette tilfaller våre kunder i form av effektivitet, kvalitet og økonomi.

Et heisanlegg kan ha svært mange kontrollpunkter, og montørens oppfølging på heisanlegget er med vårt system svært effektivt å administrere og rapportere sammenlignet med dem som benytter mer tungvinte systemer. Vårt unike system sikrer oss presise rapporteringer til offentlige myndigheter, kunde/heiseier, og systemet gir oss en høy grad av effektivitet og raske responstider

Sikkerhetsstandarder og Effektivitet i Heisbransjen

Eget utviklet web crm system

Våre ansatte har benyttet sin 50 års lange erfaring sammen med vår IT-utvikler til å utvikle et helt unikt webverktøy og CRM-system i skyen. Dette systemet er utviklet kun for oss i Alt Heis AS, og det brukes til oppfølging av kunder, rapportering, timeregistrering, fakturering, HMS, internkontroll, sikkerhet, økonomi, planlegging og innkjøp.

Systemet er opprinnelig utviklet i Norge for en annen bransje. Toppet med våre endringer og tilpasninger, er det nå helt unikt i heisbransjen. Dette gir oss store administrative fordeler når det gjelder effektivitet, noe som kommer våre kunder til gode.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER:

Vi behandler alle opplysninger i hht Personopplysningsloven. Informasjon om behandling av personopplysninger dokument oversendes på epost etter forespørsel.