Heisløsninger Båt | Alt Heis

VEDLIKEHOLD AV HEISER PÅ BÅTER OG SKIP

Vi vedlikeholder heiser på båter og skip. Alt Heis AS har kontorer og verksted på havnen i Bergen. 

Vi tilbyr en rekke marine løsninger for vertikal transport av passasjerer og varer i private og kommersielle cruiseskip, luksusyachter, ferger, lasteskip og offshore rigger. Uansett prosjekt, Alt Heis AS sin ekspertise og erfaring, sikrer skreddersydde designalternativer og fleksible installasjonsløsninger. Vårt mål er å forbedre både driftsfunksjonene og det unike miljøet til ditt spesifikke fartøy.

We maintain lifts on boats and ships. All types of lifts Alt Heis AS has offices and workshop in the middle of the harbor in Bergen.

We offer a range of marine solutions for the vertical transport of passengers and goods in private and commercial cruise ships, luxury yachts, ferries, cargo ships and offshore rigs. Regardless of the project, Alt Heis AS’s expertise and experience ensures tailor-made design alternatives and flexible installation solutions. We adapt and our goal is to improve both the operational functions and the unique environment of your specific vessel.

Fordeler med Alt Heis AS