Regelmessig service fra kompetent personale er nøkkelen til problemfrie heiser. Vi tilpasser service og vedlikehold til heisens behov. Vi tilbyr alle slags servicekontrakter – alt fra det enkleste periodiske tilsynet til full service.

Fordeler med Alt Heis AS

I ca 50 år har Knutsen hatt ansvaret for flere tusen heiser i vedlikeholdsavtaler og levert flere tusen nye heiser. Vi har inngående spesialkunnskap rundt vedlikehold av alle mulige heistyper, Vi har stått ansvarlig for de største vedlikeholdsavtalene på vest og Østlandet. Om kunden har en heis, eller hundre, så blir alltid kunden prioritert likt. God personlig oppfølging og kommunikasjon direkte mot den ansvarlige. Vi lagerfører originale reservedeler til alle fabrikater. Dersom reservedelen ikke er lagerført hos noen i Norge er vårt mål at vi skal fremskaffe reservedelen raskere enn noen andre. Knutsen sin lange fartstid i bransjen har sikret oss et stort nettverk i Europa. Med vårt unike websystem administrerer vi alt elektronisk på en meget smart og tidsbesparende måte.

Lokalt på vårt sentrallager lagerfører vi reservedeler til heisanlegg slik at vi raskt kan utføre og sluttføre reparasjonen med heis tilbake til normaldrift.

I henhold til plan og bygningsloven er det påbudt med service og vedlikeholdsavtale på alle heisanlegg i Norge Alle heisanlegg i Norge følges også opp av uavhengig teknisk kontrollorgan med intervall kontroll hvert annet år til sammenligning som EU kontroll på en bil men med også fokus på om sikkerheten på heisen kan økes etter hvert som tiden går og forskriftskrav til heis endres. I Norge er heis strengt regulert med krav om betydelig kompetanse hos utførende heisbedrift og hos uavhengig teknisk kontrollorgan og derfor har vi i Norge så og si ingen ulykker som skyldes heisen.I ca 50 år har Knutsen vært i bransjen og hatt ansvaret for heiser vedlikehold. Vårt unike websystem hel elektroniske system sparer oss for mye administrativt arbeid rundt oppfølging av vår vedlikeholdsportefølje og dette tilfaller våre kunder i form av effektivitet, kvalitet og økonomi.

Et heisanlegg kan ha svært mange kontrollpunkter og montørens oppfølging på heisanlegget er med vårt system svært effektivt å administrere og rapportere sammenlignet med dem som benytter mer tungvinte systemer. Vårt unike system sikrer oss presise rapporteringer til offentlige myndigheter og kunde / heiseier og systemet gir oss en høy grad av effektivitet og responstider.

I ca 50 år har Knutsen hatt ansvaret for flere tusen heiser i vedlikeholdsavtaler og levert flere tusen nye heiser.

Eget utviklet web crm system

Våre ansatte har benyttet sin 50 års lange erfaring sammen med vår IT utvikler, til å utvikle et helt unikt webverktøy CRM system i skyen utviklet kun for oss i ALT HEIS AS til oppfølging av kunder, rapportering, timeregistrering, faktura, HMS, Internkontroll, sikkerhet, økonomi, planlegging, innkjøp.

Systemet er opprinnelig utviklet i Norge for annen bransje men toppet med våre endringer og tilpasninger slik at det er helt unikt i heis bransjen og gir oss store administrative fordeler i forhold til effektivitet og dette kommer våre kunder til gode.

BEHANDLING AV PERSONOPPLYSNINGER:

Vi behandler alle opplysninger i hht Personopplysningsloven. Informasjon om behandling av personopplysninger dokument oversendes på epost etter forespørsel.